Tidslinje

 • Ifølge kilder fra Belgien blev der allerede i 1200-tallet lavet genever i området, som i dag er Holland og Flandern – den nordlige del af Belgien. Det var en stærk spiritus lavet på enebær.

  1200-tallet
 • En hollandsk brygger laver en såkaldt ”genever” baseret på de krydderier, som Hollandsk Ostindisk Kompagni kommer hjem med fra Østen. Tranquebar Gin er baseret på denne opskrift. Genever skrives også som ”jenever”, det hollandske ord for enebær.

  År 1616
 • Det danske Ostindisk Kompagni stiftes efter hollandsk forbillede med Kong Christian den 4. som primær investor og långiver.

  År 1616, marts
 • Ostindisk Komagni sender ekspedition med en flåde på fem skibe med orlogsskibet Elefanten i spidsen mod Ostindien for at grundlægge en dansk handelskoloni.

  År 1618, november
 • Ekspeditionen når frem til Tharangambadi i Sydøstindien, hvor den lokalefyrste giver danskerne lov til at etablere en koloni. Navnet bliver fordansket til Tanquebar (Trankebar på nudansk). Ekspeditionen leder Ove Giedde giver ordre til at opføre fæstningen Dansborg.

  År 1620
 • Dansborg står færdig.

  År 1622
 • Der er efterhånden langt mellem de danske skibe, som sejler på Trankebar. Den første nedgangstid starter.

  År 1630
 • Willem Leyel bliver direktør for Ostindisk Kompagni.

  År 1635
 • Willem Leyel ankommer til Trankebar som ny guvernør. Her finder han alt i ”håbløs forfald”.

  År 1640
 • Ikke et eneste dansk skib anløb Trankebar i fem år. I byen har mange portugisere bosat sig efter de blev smidt ud af kolonien Porto Novo. Mange af portugiserne går i dansk sold og bliver soldater og embedsmænd på Trankebar.

  År 1645
 • Det første Ostindisk Kompagni opløses på grund af mangel på penge.

  År 1650
 • Bymuren rundt om Trankebar opføres, betalt af kongen. Kongen prøver at sælge Trankebar til kurfyrsten af Brandenburg for 120.000 rigsdaler, men kurfyrsten kan ikke betale.

  År 1651
 • Eskild Andersen, der kom til Trankebar som almindelig sømand, udnævnes til guvernør.

  År 1655
 • I næsten ti år havde man i Danmark ikke hørt et eneste ord fra Trankebar og opfattelsen herhjemme var, at kolonien var tabt – formentlig overtaget af hollænderne, som ekspanderede kraftigt i området på den tid. Men et brev fra Eskild Andersen nåede frem til kongen, og det går op for danskerne, at kolonien stadig eksisterer.

  År 1668
 • Det andet Ostindisk Selskab grundlægges og får samme eksklusiv ret på al dansk handel i Ostindien (Asien).

  År 1670
 • De sidste 30 år af 1600-tallet er Trankebars første guldalder. Årligt anløber to store skibe fra Danmark og handlen går strålende.

  År 1670-1700
 • Store Nordiske Krig går hårdt ud over Ostindienhandlen.

  År 1700-1721
 • Ordet ”gin” optræder for første gang på skrift i en engelsk bog. Ordet er afledt af ordet genever.

  År 1714
 • Det andet Ostindisk Kompagni går fallit og bliver opløst.

  År 1729
 • Asiatisk Kompagni stiftes – af samme personkreds, som stod bag Ostindisk Kompagni.

  År 1730
 • Asiatisk Kompagni får af kongen de samme privilegier som de tidligere Ostindiske Kompagnier havde – herunder herredømmet over Trankebar.Herunder 40 års eneret på den danske handel med Ostindien.

  År 1732
 • Trankebars anden guldalder. De primære varer er træ, bomuld og krydderier.

  År 1750-1772
 • Asiatisk Kompagni mister eneretten på handlen i Ostindien.

  År 1772
 • Asiatisk Kompagni opgiver Trankebar og overdrager ejerskabet af kolonien til kongen. Herefter fik Asiatisk Kompagni eneret på handlen med Kina. Og i de følgende år handlede kompagniet næsten udelukkende med te fra Kina.

  År 1777
 • Den manglende handel får indbyggerne til at flygte fra Trankebar. Udlændinge bliver tilbudt dansk statsborgerskab for at blive i Trankebar.

  År 1793
 • På trods af at Trankebars tid som handelskoloni var ved at være udspillet, fortsatte Asiatisk Kompagni med at tjene gode penge til aktionærerne. Gennemsnitlig blev der i disse 20 år udbetalt 40 procent årligt af deres aktier.

  År 1786-1806
 • Englandskrigene med blandt andet Slaget på Reden og bombardementet af København tilføjede Asiatisk Kompagni det dræbende slag. Ikke nok med at England erobrede den danske flåde. De udkonkurrerede også fuldstændig Danmark og andre lande i Sydøstasien.

  År 1807-1814
 • Asiatisk Kompagni får leveret deres sidste nybyggede skibe. Det er fire kanonchalupper, der skal bruges i krigen mod England.

  År 1808
 • Englænderne erobrer Trankebar.

  År 1808
 • Trankebar leveres tilbage til Danmark som en del af Kieler-traktaten, der afslutter Englandskrigene.

  År 1814
 • Asiatisk Kompagni mister de sidste privilegier og har ikke længere eneret på Kina-handlen.

  År 1839
 • Asiatisk Kompagni bliver opløst.

  År 1843
 • Det hensygnende Trankebar bliver solgt til British East India Company for England for 120.000 pund – lidt over 1 million rigsdaler. Den sidste danske guvernør, Peder Hansen, får den tvivlsomme fornøjelse at stryge Dannebrog for sidste gang over Dansborg 7. november 1845. Til stede er officererne fra den første Galathea-ekspedition, som har lagt an ved Trankebar i anledning af afhændelsen af kolonien.

  År 1845
 • Trankebar var i begyndelse af den engelske periode stadig en aktiv handelshavn. Men da nabohavnen, Nagapattinam, 40 kilometer syd for Trankebar, fik tilslutning af jernbanenettet var det ved at være slut for Trankebar som handelshavn.

  År 1845-1947
 • Det Østasiatisk Kompagni – i daglig tale, ØK – bliver stiftet af etatsråd H.N. Andersen.

  År 1897
 • Kongehusets århundrede gamle tætte forbindelse til de store handelskompagnier bliver stadfæstet, da Prins Axel sætter sig i direktørstolen i ØK. Han er søn af prins Valdemar og barnebarn af Christian den 9.

  År 1934-1953
 • ØK er Danmarks største virksomhed målt på omsætning.

  År 1970
 • Forbindelsen mellem handelsflåden i Østen og kongehuset bekræftes endnu engang med A.P. Møller Mærsks ansættelse af prins Joachim på kontoret i Hongkong.

  År 1993-1995
 • Efter at have været fremstillet i en årrække, bliver varemærket Tranquebar Gin bliver officielt udskilt med sit eget varemærke.

  År 2002
 • Tranquebar Colonial Gin bliver introduceret.

  År 2004
 • Tranquebar Christmas Spiced Gin lanceres.

  År 2007
 • Danske A.H. Riise Spirits køber Tranquebar Gin og varemærket. A.H. Riise er bedst kendt som producent af rom. En produktion, som begyndte i en anden danske koloni, nemlig De Dansk-Vestindiske Øer.

  År 2016
 • Tranquebar Royal Danish Navy Gin introduceres. Det er er den første gin, som A.H. Riise Spirits står for lanceringen af.

  År 2016
 • : I en stor gin-test giver avisen Ekstra Bladet Tranquebar Christmas Spiced Gin fire stjerner og sætter den i kategorien ”Bedste køb”.

  År 2017
 • Tranquebar Christmas Spiced Gin bliver af The Gin Guide Awards kåret til den bedste compound-gin i Europa udenfor Storbritannien. En compound-gin er en gin, som er tilført en smag af for eksempel krydderurter eller bær.

  År 2018
 • Tranquebar Gin tager hul på fejringen af 400-året for Trankebars grundlæggelse med lanceringen af Tranquebar 400th Anniversary Gin. Flaske nummer 1 vil blive overrakt til Hendes Majesæt Dronning Margrethe – efterkommer af Christian den 4., som var kongen bag kolonien.

  År 2018

Our premium gin is perfectly aged...
How about you?

Indeed i am!
Remember you must be of legal drinking age in your
country of origin to enter tranquebargin.com
Accept

At this site we use cookies to enhance the user experience and for tracking purposes. By using this site you accept the use of cookies. Read more about cookies here.