Ostindisk Kompagni

For 400 år siden gik den danske konge Christian den 4., som de fleste andre europæiske fyrster, rundt med vidtløftige tanker om at gøre sit land stort, stærkt og rigt. Og det skulle ske gennem krig og handel.

Handel med krydderier og andre eksotiske fødevarer var ekstremt givtigt i 1600-tallet. Men for at kunne tjene penge på det, krævede det man i stedet for at købe varerne selv hentede dem i Ostindien, som Sydøstasien blev kaldt på den tid.

Til det var der brug for lokale støttepunkter, handelsstationer og direkte kolonier og ikke mindst et handelskompagni. Christian den 4. kunne se andre europæiske lande som Holland, Spanien og Portugal blive rige på handel med deres kolonier – og han ville med på vognen.

Sammen med to hollandske købmænd grundlagde kongen 17. marts 1616 Ostindisk Kompagni. Kompagniet var Danmarks første aktieselskab.

Næste skridt var at skaffe den kæmpe sum penge, som det ville koste at sende en ekspedition til Ostindien og oprette en dansk koloni. Årene 1616 og 1617 gik med at sælge aktier med ikke særlig stor succes. Borgerne og især adelen havde ikke den store fidus til det der ukendte aktieselskabs-halløj.

Men i sommeren 1620 gik Christian den 4. personligt ind i salgsarbejdet. Der blev taget direkte kontakt til førende og ikke mindst velhavende borgere og adelsfolk. Mere eller mindre frivilligt begyndte pengene at strømme ind. Hvis de nye investorer ikke havde råd til at betale her og nu, så gav kongen dem et lån til en for kongen god rente – og sørgede desuden for at blive skrevet ind i investorernes testamenter, hvis de skulle gå hen at dø, før de havde betalt tilbage.

På den måde lykkedes det i løbet af et par måneder at rejse ikke mindre end 180.000 rigsdaler. Taget i betragtning, at hele Rigets samlede indtjening dengang var omkring 400.000 rigsdaler om året, var der tale om en anseelig sum. I alt 300 aktionærer skød et beløb på mellem 50 og 16.000 rigsdaler i Ostindisk Kompagni.

Ostindisk Kompagni fik eneretten på al dansk handel i området mellem Kap Det Gode Håb på Afrikas sydspids til Magellans-strædet ved Sydamerika – teoretisk set fire femtedelen af jordkloden. Men i praksis var det kun området i Det Indiske Ocean, der var interessant på det tidspunkt.

I efteråret 1618 sejlede kompagniets første ekspedition afsted under ledelse af den kun 24-årige admiral Ove Giedde på orlogsskibet Elefanten. Det lykkedes ekspeditionen at grundlægge handelskolonien Tranqueebar på de Sydindiens østkyst.

I de følgende år sendte Ostindisk Kompagni flere skibe afsted til Tranquebar, og de vendte da også tilbage med de eftertragtede varer. Men man ved ikke, hvor meget de allerførste varer blev solgt for. Men det var ikke nok til at finansiere nye ekspeditioner. De blev finansieret først og fremmest med lån fra kongen. I årene 1621 og 1622 lånte kongen kompagniet ikke mindre end 265.000 rigsdaler for at finansiere nye ekspeditioner.

Faktisk var der i de følgende mange år konstant pengemangel i Ostindisk Kompagni. Da kongen ikke kunne  blive ved med alene at spytte i kassen, krævede han af flere omgange, at de andre aktieejere også betalte. Hvis de ikke betalte, truede han med at konfiskere deres oprindelige investering – en trussel som var klart ulovlig, men ikke desto mindre virkede det.

I 1638 havde aktionærerne fået nok og krævede kompagniet opløst for at undgå at betale mere til noget, som de mente, alene var kongens projekt. Men kongen ignorerede dem og først i 1650 blev Ostindisk Kompagni opløst på grund af mangel på penge, hvilket hang sammen med Christian den 4.s død i 1648.

Men 20 år senere i 1670 blev et nyt Ostindisk Kompagni oprettet med kongelig opbakning. Igen blev der sendt skibe afsted til Tranquebar. Faktisk var konjunkturerne så gode sidst i 1600-tallet at kompagniet i gennemsnit sendte to skibe om året til Ostindien.

Men Den Store Nordiske Krig 1700-1721 greb så forstyrrende ind i kompagniets drift, at det gik fallit i 1729 og blev opløst. Men allerede i 1732 blev alle privilegier fra Ostindisk Kompagni – inklusiv Tranquebar – overdraget til det nye Asiatisk Kompagni, som havde de samme investorer bag. Reelt var det det samme selskab med et nyt navn – og nu uden gæld.

Asiatisk Kompagni havde sin storhedstid fra omkring 1750 til 1772. Her blev der især handlet med bomuld og eksotisk træ som teak foruden krydderierne.

Selskabets eneret til handlen med Ostindien bortfaldt i 1772.I 1777 overdrog Asiatisk Kompagni ejerskabet af Tranquebar til den danske trone.

Herfra gik det ned ad bakke for kompagniet. Englandskrigene 1801-1814 slog sømmene i kisten. Storbritannien satte sig på suverænt på nærmest al handel med Indien. Fra 1814 til Asiatisk Kompagnis opløsning i 1843 blev der kun sendt enkelte skibe til Trankebar.

Følgen blev også, at Tranquebar blev solgt til briterne to år senere i 1845 for lidt over en million rigsdaler. Dermed var der uigenkaldeligt slut for den danske koloni.

Our premium gin is perfectly aged...
How about you?

Indeed i am!
Remember you must be of legal drinking age in your
country of origin to enter tranquebargin.com
Accept

At this site we use cookies to enhance the user experience and for tracking purposes. By using this site you accept the use of cookies. Read more about cookies here.